News

Public defence of doctoral dissertation by Antti Kotiaho


Radiation dose determination using MOSFET and RPL dosimeters in x-ray imaging

Doctoral candidate: Master of Science Antti Kotiaho

Date: 24 May 2019, starting at 12.00

Location: Auditorium 7, Oulu University Hospital

Opponent: Docent Paula Toroi, International Atomic Energy Agency

Custos: Professor Miika Nieminen, University of Oulu

More about the thesis: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2265-3The Finnish Cultural Foundation grant for M.Sc Nina Hänninen


Ph.D. student M.Sc. Nina Hänninen has received a funding of 24 000 euros from the Finnish Cultural Foundation for the doctoral thesis on development of novel MRI contrasts for studying macromolecular structure of articular cartilage.Four abstracts accepted for the ISMRM annual meeting


Mirmojarabian SA, Liukkonen E, Casula V, Nissi MJ, Ahvenjärvi L, Junttila J, Liimatainen T. Myocardial Infarct Characterization using Relaxation along Fictitious Field Relaxation in nth Frame. (oral)

Kajabi AW, Casula V, Ketola J, Sarin JK, Mancini IAD, Brommer H, van Weeren PR, Malda J, Töyräs J, Nissi MJ, and Nieminen MT. T1ρ at low spin-lock amplitudes is more sensitive to degenerative changes in articular cartilage. (digital poster)

Panfilov E, Tiulpin A, Miika Nieminen MT, Saarakkala S. Automatic Segmentation of Knee Cartilage from MRI Data: Efficient Multiclass Solution Based on Deep Learning. (oral)

Casula V, Aro OP, Paakkari P, Zbyn S, Nevalainen M, Nissi MJ, Nieminen MT. Magic-Angle Effect on In Vivo T2 Mapping of Cartilage. (oral)Voisiko integroitu teknologia auttaa vanhempien stressiin ja lasten kokemaan kipuun ja ahdistukseen leikkaushoitopolulla?


Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaalan, Helsingin yliopistollisen sairaalan, VTT:n ja Buddy Healthcare, TriumfHealth, Rehaboo, Solteq ja Near Real -yritysten välisen yhteistyön tuloksena ollaan parhaillaan yhteiskehittämässä uutta ratkaisua, jolla voidaan antaa perheille oikea-aikaistaa tarpeisiin vastaavaa tietoa sekä vähentää lasten kokemaa pelkoa ja kipua ja vanhempien kokemaa stressiä ja ahdistusta osana leikkaushoitopolkua. Rahoittajana kehityshankkeelle toimii Business Finland. Instrumentarium Tiedesäätiö on ollut osaltaan tukemassa hanketta, jossa on työstetty neljää aiheeseen liittyvää väitöskirjatyötä, koskien ekosysteemisen liiketoimintamallin hyödyntämistä, nykytilanteen kartoittamista ja vaikuttavuuden arviointia.

Tohtorikoulutettava Arja Rantalan tavoitteena on tutkia mobiilisovellusten vaikutuksia lasten kipuun, ahdistukseen ja pelkoon leikkaushoitopolulla. Rantalan laatiman systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että sairaalaympäristöön hoitoprosessin eri vaiheisiin kehitettyjä mobiilisovellusinterventioita on olemassa lasten käyttöön vain vähän. Useimmissa tapauksissa on tutkittu ns. tavallisten mobiilipelien vaikuttavuutta lasten sairaalapelon ja ahdistuksen kontekstissa. Kolme interventiota systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessan oli kehitetty nimenomaan sairaalaympäristöön. Muut interventiot olivat mm. videolasien katseleminen, iPadilla tai tabletilla pelaaminen ja videoleikkeiden katseleminen. Ne kaikki keskittyivät pre-operatiiviseen vaiheeseen. Tällä hetkellä ei ole olemassa tutkimuksia, joissa olisi kehitetty sovelluksia kaikkiin hoitoprosessin eri vaiheisiin (pre-, intra- ja post-operatiiviset vaiheet), vaan sovellukset kohdistuvat yleensä pre-vaiheeseen ja keskittyvät lasten ahdistukseen. Lasten kivun kokemuksia ja mobiilisovellusten vaikuttavuutta ei ole tutkittu lainkaan.

Tohtorikoulutettava Heli Kerimaa on tekemässä tutkimusta leikkaushoitopolkusovellusten vaikutuksista lasten vanhempiin ja sitä kautta lapsiin, osana leikkaushoitopolkua. Tutkimuksensa perusteella hän on havainnut, että vanhempien päiväkirurgiaan valmistamisessa on käytetty perinteisiä valmistamismenetelmiä kuten videoita, erilaisia kirjasia, vanhempien läsnäoloa. Toisaalta esimerkiksi sairaalaklovnien vaikutusta lasten ja vanhempien ahdistukseen on tarkasteltu. Lisäksi on tutkimuksia, siitä millainen merkitys tiedon ajoituksella on suhteessa vanhempien kokemaan stressiin ja ahdistukseen. Saatujen tulosten perusteella voidaan alustavasti muodostaa hypoteesi, että uusilla teknologisilla innovaatioilla voidaan antaa perheille oikea-aikaista ja tarpeisiin vastaavaa tietoa ja vähentää leikki-ikäisten lasten kokemaan pelkoa ja kipua sekä vanhempien stressiä ja ahdistusta.

Jotta teknologiset innovaatiot olisivat käyttökelpoisia koko hoitopolun ajan, niiden tulisi näyttää käyttäjän kannalta yhtenäiseltä ja toimia kuten yksi ratkaisu, vaikka taustalla olisi monta toimijaa. Liiketoimintamalleja käytetään usein työkaluna, jolla yritys määrittelee miten se luo lisäarvoa loppukäyttäjälle tai asiakkaalle tai miten se ansaitsee tarjoamillaan. Tämänhetkiset liiketoimintamallit on pääosin suunnattu yhdelle yritykselle, sen sijaan että ne tukisivat kokonaisratkaisujen kehittämistä yhteistyöverkostoissa. Verkottuneita eli ekosysteemisiä liiketoimintamalleja tutkitaan Laura Kemppaisen ja Julius Francis Gomesin väitöskirjatöissä. Ekosysteemisellä liiketoimintamallilla pyritään hahmottamaan verkostotoimijoiden ansaintalogiikat ja se, kuinka eri tahot voivat parhaalla mahdollisella tavalla tehdä yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Verkosto rakentuu usein yhden tai usean digitaalisen alustan ympärille ekosysteeminä, minkä takia alustat ovat keskeinen osa tutkimuksia.

Lisätietoja:
Minna Pikkarainen, Connected health -tutkimusprofessori, Oulun yliopisto ja VTT
www.oulu.fi/oulubusinessschool, www.vttresearch.com, www.oulu.fi/ltkNew review article accepted for publication in Osteoarthritis and Cartilage


A new article “Osteoarthritis year in review 2018: imaging” by Miika Nieminen, Victor Casula V, Mika Nevalainen, and Simo Saarakkala has been accepted for publication in Osteoarthritis and Cartilage (DOI: 10.1016/j.joca.2018.12.009). This article provides a narrative review of the most relevant original research published in 2017/2018 on osteoarthritis imaging.MAKNEE selected for the SLUSH 100 and Y-Science pitching competitions


The MAKNEE team has been selected to be part of the main pitching competition in SLUSH: the 100 Pitching Competition. This event offers a unique opportunity to reach the global audience and engage with the tech community, investors, mentors and customers.

Furthermore, MAKNEE was selected as a finalist in the Y-Science pitching competition, which is a side event of Slush for life Sciences. The idea of this event is to bring forth the value of the science-based business, and encourage scientists to embrace a different way of thinking about impact.

During the stage time at the events, postdoc Jérôme Thevenot will have the opportunity to present the idea behind MAKNEE and the potential of this project to impact the society.

You can visit MAKNEE booth D29 at Slush the 5.12 to learn more about their non-invasive joint evaluation.

More information at http://www.maknee.fi/.Artificial intelligence brings new tools for medical imaging diagnostics


A significant 525 000 euro funding was granted by The Future Makers –programme by the Technology Industries of Finland Centennial Foundation and the Jane and Aatos Erkko Foundation for AIDMEI project, directed by professor Miika Nieminen from the University of Oulu. The goal is to develop a novel artificial intelligence-based workflow for the radiological diagnostics process leading to an accessible, more accurate, and affordable healthcare.

Artificial intelligence (AI) has gained a lot of interest in the field of medical imaging within the last few years. Due to the aging of the population, the number of medical images taken from patients as well as the complexity of imaging analysis and associated data therein are increasing. Medical professionals spend more time for diagnostics leading to reduced time with patients and research.

In the AIDMEI project, the Research Unit of Medical Imaging, Physics and Technology from the University of Oulu, Oulu University Hospital and University of Helsinki are developing a novel artificial intelligence-based workflow. This research opening has potential to revolutionize the radiological diagnostics process by training AI with a unique, existing annotated imaging data archived at the Oulu University Hospital.

AIDMEI targets two clinically relevant use cases where AI based methodologies are being developed for MRI diagnostics of prolonged back pain and mammography diagnostics of breast cancer. AI is used to improve reconstructed image quality for presentation, and for extracting important quantitative features from medical images for automated diagnosis.

As an outcome of this project, intelligent algorithms will assist in time constraints, increasing workload, and other limitations pertaining to human driven diagnostics. Artificial intelligence guided diagnostic workflow could lead to an accessible, more accurate, and affordable healthcare for everyone.

In addition to professor Miika Nieminen, professors Simo Saarakkala, Osmo Tervonen, Jaro Karppinen and Jarmo Reponen from the University of Oulu, and professor Samuli Siltanen from The Department of Mathematics and Statistics, The University of Helsinki, participate in the project.Jenny and Antti Wihuri Foundation grant for M.Sc. M. Juntunen


PhD student Mikael Juntunen (MIPT) has received a funding of 13 500 euros from Jenny and Antti Wihuri Foundation for the doctoral thesis “Quantitative photon counting tomography of coronary arteries”.Icoryn maailmanvalloitus alkaa Singaporesta


Icory (ICory Intelligent Customer-driven Solution for Orthopedic and Pediatric Surgery Care ), Business Finlandin rahoittama projektikonsortio, aloittaa mailmanvalloituksen Singaporesta.

Kuusi Icory-yritystä (BuddyHealthCare, Solteq, Near Real, Rehaboo, Trium Health ja Lenovo) yhdessä Oulun yliopiston Martti Ahtisaari Instituutin asiantuntijoiden kanssa suuntaa syyskuussa Suomesta Singaporeen, jossa yrityskonsortion kohteena on ratkaisun ja liiketoiminnan kehittäminen Singaporen sairaala- ja yritysyhteistyökumppaneiden kanssa.

Konsortion tavoitteena on rakentaa potilaslähtöinen, digitaalista kommunikointia, tekoälyä ja robotiikkaa hyödyntävä seuraavan sukupolven ratkaisu ortopediseen leikkaushoitopolkuun. Mukana ovat Suomesta myös VTT, Oulun yliopistollinen sairaala, Helsingin yliopistollinen sairaala, BCB Medical, Ticca Oy, Johnson & Johnson, Tampereen yliopisto sekä Oulun yliopisto.

Singapore-yhteistyön tavoitteena on muokata ratkaisu vastaamaan Aasian markkinoiden tarpeita sekä löytää ratkaisua täydentävät toimijat, joiden kanssa voidaan yhdessä suunnata laajemmille Aasian markkinoille.

Icory-konsortion Aasian valloitusta ovat tukemassa myös muun muassa Suomen Singaporen suurlähetystö (Riku Mäkelä) ja Business Finland (Maarit Lahtonen) sekä Singaporessa Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore (He Hong-Gu).

Hanketta vetävät Marja Harjumaa (erikoistutkija, VTT)  ja  Minna Pikkarainen (Connected health -tutkimusprofessori, Oulun yliopisto ja VTT).

Lisätietoja:

Marja Harjumaa  Marja.Harjumaa[at]vtt.fi
Minna Pikkarainen Minna.pikkarainen[at]oulu.fi

Lähde: https://www.mai.fi/ajankohtaista/icoryn-maailmanvalloitus-alkaa-singaporesta.htmlResearch article published


Juuso Ketola’s manuscript titled “Iterative and discrete reconstruction in the evaluation of the rabbit model of osteoarthritis“, by Juuso H. Ketola; Sakari S. Karhula; Mikko A. J. Finnilä; Rami K. Korhonen; Walter Herzog; Samuli Siltanen; Miika T. Nieminen; and Simo Saarakkala, has been published in Scientific Reports.  DOI:10.1038/s41598-018-30334-8