Research report on digital health status in Finland published as a book


Finnish National Institute for Health and Welfare (THL) has 11.06.2019 published a new book, “E-health and e-welfare of Finland. Checkpoint 2018”, where researchers from MIPT research unit in University of Oulu have contributed to various chapters. Jarmo Reponen, Maarit Kangas, Jari Haverinen and Niina Keränen from MIPT together with Päivi Hämäläinen from THL were responsible for the main chapter “Availability and use of e-health in Finland”.

“Major progress has been made in the range of e-health services available to citizens,” says Professor Jarmo Reponen from the MIPT unit. “In addition to electronic appointment bookings and advisory services, citizens can view their own data and communicate with health services more frequently than they could three years ago.”

The researches from MIPT contributed also to the chapter about Finnish healthcare and social care system and ICT-policies, to the chapter about physicians’ experiences of health information systems and to the chapter about future prospects of digital health. The other authors are from THL, Aalto University, the University of Eastern Finland (UEF) and the Finnish Medical Association.

The book is downloadable at: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-326-7

More information at the Ministry of Social Affairs and Health website at: https://stm.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/suomessa-on-kaytossa-useita-sahkoisia-sosiaali-ja-terveyspalveluja-kansalaisille-ammattilaisten-kaytossa-olevien-tietojarjestelmien-kaytettavyytta-ja-Research article published


Maisa Niemelä’s manuscript titled “Intensity and temporal patterns of physical activity and cardiovascular disease risk in midlife “, by Maisa Niemelä, Maarit Kangas, Vahid Farrahi, Antti Kiviniemi, Anna-Maiju Leinonen, Riikka Ahola, Katri Puukka, Juha Auvinen, Raija Korpelainen and Timo Jämsä, has been published in Preventive Medicine.  DOI: 10.1016/j.ypmed.2019.04.023

More information:

https://www.oulu.fi/nfbc/node/33097Research article published


Mikael Juntunen’s manuscript titled “Framework for Photon Counting Quantitative Material Decomposition“, by Mikael A. K. Juntunen; Satu I. Inkinen; Juuso H. Ketola; Antti Kotiaho; Matti Kauppinen; Alexander Winkler; and Miika T. Nieminen, has been published as an Early Access article in IEEE Transactions on Medical Imaging.  DOI: 10.1109/TMI.2019.2914370Research Grant from Academy of Finland


Docent Timo Liimatainen has received a funding of 250 000 euros from the Academy of Finland to develop contrast agent free cardiac magnetic resonance imaging tools.Public defence of doctoral dissertation by Antti Kotiaho


Radiation dose determination using MOSFET and RPL dosimeters in x-ray imaging

Doctoral candidate: Master of Science Antti Kotiaho

Date: 24 May 2019, starting at 12.00

Location: Auditorium 7, Oulu University Hospital

Opponent: Docent Paula Toroi, International Atomic Energy Agency

Custos: Professor Miika Nieminen, University of Oulu

More about the thesis: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2265-3The Finnish Cultural Foundation grant for M.Sc Nina Hänninen


Ph.D. student M.Sc. Nina Hänninen has received a funding of 24 000 euros from the Finnish Cultural Foundation for the doctoral thesis on development of novel MRI contrasts for studying macromolecular structure of articular cartilage.Four abstracts accepted for the ISMRM annual meeting


Mirmojarabian SA, Liukkonen E, Casula V, Nissi MJ, Ahvenjärvi L, Junttila J, Liimatainen T. Myocardial Infarct Characterization using Relaxation along Fictitious Field Relaxation in nth Frame. (oral)

Kajabi AW, Casula V, Ketola J, Sarin JK, Mancini IAD, Brommer H, van Weeren PR, Malda J, Töyräs J, Nissi MJ, and Nieminen MT. T1ρ at low spin-lock amplitudes is more sensitive to degenerative changes in articular cartilage. (digital poster)

Panfilov E, Tiulpin A, Miika Nieminen MT, Saarakkala S. Automatic Segmentation of Knee Cartilage from MRI Data: Efficient Multiclass Solution Based on Deep Learning. (oral)

Casula V, Aro OP, Paakkari P, Zbyn S, Nevalainen M, Nissi MJ, Nieminen MT. Magic-Angle Effect on In Vivo T2 Mapping of Cartilage. (oral)Voisiko integroitu teknologia auttaa vanhempien stressiin ja lasten kokemaan kipuun ja ahdistukseen leikkaushoitopolulla?


Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaalan, Helsingin yliopistollisen sairaalan, VTT:n ja Buddy Healthcare, TriumfHealth, Rehaboo, Solteq ja Near Real -yritysten välisen yhteistyön tuloksena ollaan parhaillaan yhteiskehittämässä uutta ratkaisua, jolla voidaan antaa perheille oikea-aikaistaa tarpeisiin vastaavaa tietoa sekä vähentää lasten kokemaa pelkoa ja kipua ja vanhempien kokemaa stressiä ja ahdistusta osana leikkaushoitopolkua. Rahoittajana kehityshankkeelle toimii Business Finland. Instrumentarium Tiedesäätiö on ollut osaltaan tukemassa hanketta, jossa on työstetty neljää aiheeseen liittyvää väitöskirjatyötä, koskien ekosysteemisen liiketoimintamallin hyödyntämistä, nykytilanteen kartoittamista ja vaikuttavuuden arviointia.

Tohtorikoulutettava Arja Rantalan tavoitteena on tutkia mobiilisovellusten vaikutuksia lasten kipuun, ahdistukseen ja pelkoon leikkaushoitopolulla. Rantalan laatiman systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että sairaalaympäristöön hoitoprosessin eri vaiheisiin kehitettyjä mobiilisovellusinterventioita on olemassa lasten käyttöön vain vähän. Useimmissa tapauksissa on tutkittu ns. tavallisten mobiilipelien vaikuttavuutta lasten sairaalapelon ja ahdistuksen kontekstissa. Kolme interventiota systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessan oli kehitetty nimenomaan sairaalaympäristöön. Muut interventiot olivat mm. videolasien katseleminen, iPadilla tai tabletilla pelaaminen ja videoleikkeiden katseleminen. Ne kaikki keskittyivät pre-operatiiviseen vaiheeseen. Tällä hetkellä ei ole olemassa tutkimuksia, joissa olisi kehitetty sovelluksia kaikkiin hoitoprosessin eri vaiheisiin (pre-, intra- ja post-operatiiviset vaiheet), vaan sovellukset kohdistuvat yleensä pre-vaiheeseen ja keskittyvät lasten ahdistukseen. Lasten kivun kokemuksia ja mobiilisovellusten vaikuttavuutta ei ole tutkittu lainkaan.

Tohtorikoulutettava Heli Kerimaa on tekemässä tutkimusta leikkaushoitopolkusovellusten vaikutuksista lasten vanhempiin ja sitä kautta lapsiin, osana leikkaushoitopolkua. Tutkimuksensa perusteella hän on havainnut, että vanhempien päiväkirurgiaan valmistamisessa on käytetty perinteisiä valmistamismenetelmiä kuten videoita, erilaisia kirjasia, vanhempien läsnäoloa. Toisaalta esimerkiksi sairaalaklovnien vaikutusta lasten ja vanhempien ahdistukseen on tarkasteltu. Lisäksi on tutkimuksia, siitä millainen merkitys tiedon ajoituksella on suhteessa vanhempien kokemaan stressiin ja ahdistukseen. Saatujen tulosten perusteella voidaan alustavasti muodostaa hypoteesi, että uusilla teknologisilla innovaatioilla voidaan antaa perheille oikea-aikaista ja tarpeisiin vastaavaa tietoa ja vähentää leikki-ikäisten lasten kokemaan pelkoa ja kipua sekä vanhempien stressiä ja ahdistusta.

Jotta teknologiset innovaatiot olisivat käyttökelpoisia koko hoitopolun ajan, niiden tulisi näyttää käyttäjän kannalta yhtenäiseltä ja toimia kuten yksi ratkaisu, vaikka taustalla olisi monta toimijaa. Liiketoimintamalleja käytetään usein työkaluna, jolla yritys määrittelee miten se luo lisäarvoa loppukäyttäjälle tai asiakkaalle tai miten se ansaitsee tarjoamillaan. Tämänhetkiset liiketoimintamallit on pääosin suunnattu yhdelle yritykselle, sen sijaan että ne tukisivat kokonaisratkaisujen kehittämistä yhteistyöverkostoissa. Verkottuneita eli ekosysteemisiä liiketoimintamalleja tutkitaan Laura Kemppaisen ja Julius Francis Gomesin väitöskirjatöissä. Ekosysteemisellä liiketoimintamallilla pyritään hahmottamaan verkostotoimijoiden ansaintalogiikat ja se, kuinka eri tahot voivat parhaalla mahdollisella tavalla tehdä yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Verkosto rakentuu usein yhden tai usean digitaalisen alustan ympärille ekosysteeminä, minkä takia alustat ovat keskeinen osa tutkimuksia.

Lisätietoja:
Minna Pikkarainen, Connected health -tutkimusprofessori, Oulun yliopisto ja VTT
www.oulu.fi/oulubusinessschool, www.vttresearch.com, www.oulu.fi/ltkNew review article accepted for publication in Osteoarthritis and Cartilage


A new article “Osteoarthritis year in review 2018: imaging” by Miika Nieminen, Victor Casula V, Mika Nevalainen, and Simo Saarakkala has been accepted for publication in Osteoarthritis and Cartilage (DOI: 10.1016/j.joca.2018.12.009). This article provides a narrative review of the most relevant original research published in 2017/2018 on osteoarthritis imaging.MAKNEE selected for the SLUSH 100 and Y-Science pitching competitions


The MAKNEE team has been selected to be part of the main pitching competition in SLUSH: the 100 Pitching Competition. This event offers a unique opportunity to reach the global audience and engage with the tech community, investors, mentors and customers.

Furthermore, MAKNEE was selected as a finalist in the Y-Science pitching competition, which is a side event of Slush for life Sciences. The idea of this event is to bring forth the value of the science-based business, and encourage scientists to embrace a different way of thinking about impact.

During the stage time at the events, postdoc Jérôme Thevenot will have the opportunity to present the idea behind MAKNEE and the potential of this project to impact the society.

You can visit MAKNEE booth D29 at Slush the 5.12 to learn more about their non-invasive joint evaluation.

More information at http://www.maknee.fi/.